Geschiedenis, Recensies

Onze historische hardware

Marc De Kesel

Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde

Tom Holland

‘Heerschappij’ gaat niet systematisch ideologiekritisch in op de listige logica die de constante reformatio tegelijk vrijheid en onderdrukking doet generen. Maar de talloze historische casussen die Holland in zijn zeshonderd pagina‚Äôs tellende volume de revue laat passeren, laten die listige logica wel telkens aan het licht komen.

Lees meer