Cultuurgeschiedenis, Recensies

Het verhaal van een waangedachte

Stijn De Cauwer

De onderwerping (vert. Wil Hansen)

Philipp Blom

Door aan de hand van zijn verteltalent verschillende cruciale momenten in de ontwikkeling van de ‘onderwerping’ bij elkaar te brengen, hoopt hij de lezer te doen beseffen hoe diep ingebakken deze misvatting in onze cultuur en geschiedenis zit.

Lees meer