Benjamin De Vos

Benjamin De Vos (1994) is doctor-assistent antieke en middeleeuwse wijsbegeerte en docent ‘Geschiedenis van de antieke wijsbegeerte’, ‘Jodendom’ en (mede-docent) ‘Christendom’ aan de universiteit van Gent, en gastdocent ‘Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte’ aan de universiteit van Antwerpen. In 2022 promoveerde hij in de wijsbegeerte en letterkunde (Grieks-Latijn) aan de universiteit Gent met een proefschrift over het concept van ‘waarheid’ en de receptie van Plato en de Sofistiek in de eerste (en enig bewaard gebleven) laatantieke, Joods-christelijke en filosofische roman: de Pseudo-Clementijnen. Daarnaast is hij sinds 2017 medeorganisator en jurylid van de jaarlijkse Belgische Preselectie van de Internationale Filosofie Olympiade (BPIPO) en vanaf 2024 is hij ook jurylid van de internationale Filosofie Olympiade (IPO). Sinds 2022 is hij bestuurslid en (sinds 2023) secretaris van BABEL. Belgian Association for the Study of Religions.