Bram Demulder

Bram Demulder (1990) is classicus. Aan de KU Leuven doet hij onderzoek naar de filosofie van Plutarchus van Chaeronea. Ruimere onderzoeksinteresses zijn Plato en de platoonse traditie, alsook het debat over de hedendaagse rol van de humane wetenschappen in het algemeen en de klassieke talen en literaturen in het bijzonder.