Esha Guy Hadjadj

Esha Guy Hadjadj (1994) is zelfstandig schrijver, recensent en journalist. Zijn stukken verschijnen onder andere in NRC, De Groene Amsterdammer, De Nederlandse Boekengids, op Oneworld.nl en Cineville.nl.