Fabian Stolk

Fabian R.W. Stolk (1958) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde te Utrecht, promoveerde aldaar op de genetisch-interpretatieve studie Een kwestie van belichting over de bundel Spel van de wilde jacht van Gerrit Achterberg (1999). Hij is docent/onderzoeker Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en houdt zich liefst bezig met Nederlandstalige epische poëzie in de moderne tijd, maar in feite is hij vooral bezig met stijl. Hij bezorgde de Delta-editie van Jacques Perks Gedichten (1999) en, samen met Peter de Bruijn en Edwin Lucas, de definitieve editie Alle gedichten van Gerrit Achterberg (2005). Hij was redactielid/redactiesecretaris van de Achterbergkroniek; was voorzitter van het bestuur van de Stichting Genootschap Gerrit Achterberg; was redactielid van het Jaarboek Gerrit Achterberg; was twee jaar voorzitter van de jury van De Gouden Doerian; was jurylid van de Academica-Literatuurprijs, later de ANV-Debutantenprijs (2010-2015); was lid van de adviescommissie voor de C.C.S. Crone-stipendia (2018-2020), en lid van de jury voor de C.C.S. Crone-prijs (2019). Hij jureerde incidenteel Utrechtse poetry slams. Hij doet verslag van werk en plezier op de blogs In den vroolijken hermeneut en Klasse! en verzorgt daarnaast colleges op het gebied van de literaire analyse, de moderne Nederlandse literatuurgeschiedenis en de (literaire) stilistiek.