Ludo Abicht

Ludo Abicht (1936) studeerde Klassieke Filologie, Germaanse Filologie en Filosofie. PhD Duitse literatuur aan de U. of Cincinnati, Ohio, in 1971. Doceerde literatuur en filosofie in Canada (UNB), de VS (Antioch U. en UC Berkeley), de Ugent en de UA. Boeken en artikels over literatuur, filosofie, ethica, het jodendom, het Midden-Oosten. Meest recent: Israël-Palestina. De kaarten op tafel (met Brigitte Herremans) (2016) en De Bijbel. Een vrij zinnige lezing (2016).