Marnix Beyen

Marnix Beyen (1971) doceert hedendaagse politieke geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. In zijn onderzoek legt hij zich toe op diverse aspecten van de culturele en politieke en culturele representatie van naties in het negentiende- en twintigste-eeuwse West-Europa. Binnen dat ruimere veld bekleedt de omgang met de beide wereldoorlogen in de Belgische collectieve herinneringen  een centrale plaats. Van hem verschenen onder meer: Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tiil Uilenspiegel (1998), Oorlog en Verleden. Nationale geschiedenis in België en Nederland (2002) en (samen met Brecht Deseure, red.) Local Memories in an Age of Nationalization and Globalization (2016).