Essays

Alsof ik de weg niet meer kan vinden. Het huis in de millennialroman

Hans Demeyer, Sven Vitse

De grondtoon in ons corpus is onthechting: een gevoel van afstand ten opzichte van de eigen ervaring. Op een uitzondering na zien we in veel romans een poging deze afstand op te heffen in het verlangen naar een thuis, intimiteit, controle, een identiteit, een historische ervaring, aanwezigheid of engagement. Hier willen we kijken naar één object waaraan het millennialpersonage zich wil hechten: het huis.

Lees meer