Essays

Het voetstuk van Camus: wat het werk van Camus ons leert (en het heeft niets met een epidemie te maken)

Lise Evers

Volgens Sontag gaat het in het leven en werk van Camus niet over moralisme, maar over het gevoel van een morele stellingname. Bij Camus is niet zozeer het vermogen om te handelen belangrijk, als wel het vermogen om te voelen.

Lees meer