Filosofie, Signalement

Gedachteloos kwaad

Dirk De Schutter

De schuldvraag

Karl Jaspers

Meer nog dan op de politieke aansprakelijkheid van de Duitse bevolking ligt het accent op de bezinning omtrent het mens-zijn.

Lees meer