Recensies, Samenleving

Friemelen aan Facebook

Bart Van der Straeten

Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme

Miriam Rasch

Zoals de digitale code de werkelijkheid opdeelt in enen en nullen, zo reduceert Rasch vertogen tot behorend tot de ‘slechteriken’ (de categorie van het gladde) en de ‘goeden’ (de categorie van de frictie).

Lees meer