Proza, Signalement

Een onbenullige Vlaming in Belgisch-Congo

Sibo Kanobana

Ik, blanke kaffer

Paul Brondeel

“De roman van Brondeel biedt niet alleen een hyperpersoonlijk relaas van de psychologische ontreddering van een witte man, maar legt eveneens het breed moreel failliet van het kapitalistische patriarchaat bloot.”

Lees meer