Filosofie, Recensies

Feminisme en biologie: een verzoening?

Sarah Menu

Dames voor Darwin

Griet Vandermassen

Of het ooit nog goed komt tussen Vandermassen en haar feministische critici weten we niet. Wat we wel weten, is dat de filosofe met Dames voor Darwin een broodnodige studie van groot maatschappelijk belang heeft geschreven.

Lees meer