Recensies, Samenleving

Geesten uit het verleden

Hans Demeyer

Des te erger voor de feiten

Anton Jäger

De spil van Jägers betoog is in zekere zin zijn verbazing dat de huidige heropleving van de politiek niet de vorm aanneemt van de twintigste-eeuwse massapartij. Zelf ben ik verbaasd over die verbazing.

Lees meer