Proza, Recensies

De cynische utopist

Gijsbert Pols

Verzameld proza

J. Slauerhoff

Op de sterkste momenten geeft het werk van Slauerhoff blijk van een dusdanig sterk utopisch verlangen dat de grenzen van het gangbare en plausibele op een fundamenteel niveau worden doorbroken en nieuwe ervaringen mogelijk worden.

Lees meer