Essays

Had ik maar een hondje. Engagement van de millennialgeneratie

Aukje van Rooden

Terwijl we in de negentiende eeuw kennismaakten met het fenomeen van l’art pour l’art, kunst omwille van de kunst, en in de twintigste eeuw met dat van de littérature engagée, de geëngageerde literatuur, zien we nu de opkomst van het fenomeen van l’engagement pour l’engagement, engagement omwille van het engagement zelf.

Lees meer