Filosofie, Signalement

Gedachteloos kwaad

Dirk De Schutter

De schuldvraag

Karl Jaspers (vert. Mark Wildschut)

Meer nog dan op de politieke aansprakelijkheid van de Duitse bevolking ligt het accent op de bezinning omtrent het mens-zijn.

Lees meer