Poëzie, Recensies

De mens als residu

Peter van Lier

Nederland in stukken

Maarten van der Graaff

De kritische analyses van het neoliberalisme en de dystopische vergezichten op het kapitalisme zijn indringend en misschien wel onontkoombaar, maar als de ervaringswereld en de verbeeldingskracht niet meer aan een allesdoordringend pessimisme weten te ontsnappen wordt het wereldbeeld wel erg schraal en eendimensionaal.

Lees meer