Recensies, Samenleving

Ondraaglijke ongelijkheid

Jelle Versieren

Kapitaal en ideologie

Thomas Piketty

Piketty’s ‘Kapitaal en ideologie’ is dermate accuraat en alomvattend dat het werk een intellectueel richtpunt moet zijn om het besef te doen groeien dat ons huidige regime leidt tot onhoudbare sociale en politieke situaties.

Lees meer