Proza, Recensies

Blijven gaan, knielen, planten, sleuren, kruipen, staan

Anne Sluijs

Oogst

Sien Volders

Pijnlijk toont de roman hoe er neergekeken wordt op deze arbeidsmigranten, terwijl zij juist slachtoffer zijn van de situatie waartoe ze gedwongen zijn.

Lees meer