Proza, Signalement

De kloof tussen twee generaties

Yonina Pullens

Terug naar huis

Jesús Carrasco (vert. Arie van der Wal)

Evenals in zijn eerdere werk weet Carrasco zintuiglijk te schrijven, met een scherp oog voor de voorwerpen van alledag. Helaas geldt voor veel passages in Terug naar huis dat ze, hoewel zintuiglijk geformuleerd, wat voortkabbelen.

Lees meer