Kennisactivisme

Hans Demeyer

Wat was er echt belangrijk in mijn academisch leven

Jan Blommaert

In een situatie waarin de verdeling van kennis ongelijk is, moet de onderzoeker volgens Blommaert een activistische houding ten opzichte van kennis aannemen.

Lees meer