Essaybundel, Recensies

Verwevenheid van literatuur en leven

Piet Gerbrandy

Pijn en genot

Daniel Mendelsohn

Het mooie van deze essays schuilt hierin dat niet zozeer gesuggereerd wordt dat werk en leven elkaar verklaren, als wel dat een zorgvuldige lectuur die beide domeinen behoedzaam met elkaar in verband brengt, de leeservaring verrijkt.

Lees meer