Non-fictie, Recensies

Zonder handschoenen geschreven

Teun Dominicus

Fonkelrozen

Geertjan de Vugt

De interessantste essays in Fonkelrozen zijn die waarin De Vugt ingaat op de koloniale uitdoktering van vingerafdrukken.

Lees meer