Non-fictie, Recensies

Waarom we wanen ontwikkelen

Paul Verhaeghe

De man die zijn hoofd verloor

Douwe Draaisma

Rationalisaties en wanen berusten op hetzelfde motief: ze zijn pogingen om greep te blijven houden op een complexe en in het geval van een traumatische voorgeschiedenis zelfs ondraaglijke werkelijkheid.

Lees meer