Essaybundel, Recensies

Richtingenstrijd of nieuwe rijrichting?

Frank Keizer

Op de rug gezien

Alfred Schaffer

‘Op de rug gezien’ geeft aanzetten tot een ander soort literatuurgeschiedschrijving, die de universalistische pretenties van het modernisme decentreert en democratiseert, en die tracht te integreren in een vernieuwde kritische en po√ętische praktijk.

Lees meer