Bram Lambrecht

Bram Lambrecht (1991) studeerde taal- en letterkunde aan de KU Leuven. In februari 2017 verdedigde hij zijn proefschrift met de titel Een pedagogisch project. Publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum. Vanaf oktober 2017 werkt hij als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen aan een project over rouwpoëzie in de twintigste en eenentwintigste eeuw.