Sibo Kanobana

Sibo Kanobana is cultuurwetenschapper en onderzoeker in de sociolinguïstiek aan de Universiteit Gent. Hij focust zich op de intersectie tussen taal, etniciteit en tewerkstelling. Daarnaast is hij ook auteur en woordkunstenaar. In 2017-2018 voerde hij samen met Roland Gunst op verschillende locaties in Vlaanderen 'De Heerschappij van het Afropeanisme' op.