Stefaan Marteel

Stefaan Marteel is historicus en freelance schrijver. Hij promoveerde in 2009 aan het Europees Universitair Instituut te Firenze op een proefschrift over het politiek denken van de Belgische Revolutie (gepubliceerd bij Palgrave in 2018 als The Intellectual Origins of the Belgian Revolution: Political Thought and Disunity in the Kingdom of the Netherlands, 1815-1830). Hij doceerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is verder auteur van Natiestaat contra Republiek: de ‘verloren schat’ van het republikeinse universalisme (Garant 2021).