Thomas Decreus

Thomas Decreus (Kortrijk, 1984) is filosoof en historicus. Hij doctoreerde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en is tegenwoordig werkzaam als docent (KU Leuven) en journalist (DeWereldMorgen.be). Verder is hij de auteur van Een paradijs waait uit de storm. Over mark, democratie en verzet (EPO, 2013) en publiceert hij regelmatig opinies in diverse media.