Essaybundel, Recensies

Laten we het maanlicht doden!

Erwin Jans

Futuristische manifesten

Filippo Tommaso Marinetti

Ondanks (of misschien dankzij) alle overdrijving en naïviteit, ongenuanceerdheid en agressiviteit, politieke ambiguïteit en morele onbetamelijkheid blijven deze manifesten uitdagende en intrigerende lectuur.

Lees meer