Filosofie, Recensies

… en wij zijn de naschokken

Dirk De Schutter

Ik ben dynamiet. Het leven van Nietzsche

Sue Prideaux

“Het is niet de minste verdienste van haar boek dat Prideaux zich krachtdadig en ondubbelzinnig verzet tegen de recuperatie van Nietzsches oeuvre door het nationaalsocialisme.”

Lees meer