Een bio uit de catalogus

Piet Gerbrandy

Ouroboros

Paul Claes (met tekeningen van Koenraad Tinel)

Claes’ ‘Odyssee 2.0’ is een suggestief verhaal met tal van meer of minder subtiele verwijzingen naar Gilgamesj, Homeros, Herodotos, Vergilius en Shakespeare, maar de slotzangen stellen enigszins teleur, enerzijds omdat ze te zeer op ‘The Matrix’ leunen, anderzijds omdat de daar expliciet verwoorde visies op onsterfelijkheid niet erg verrassend zijn.

Lees meer