Geschiedenis, Signalement

Ruimte voor gesprek

Ludo Abicht

De honderdjarige oorlog tegen Palestina

Rashid Khalidi (vert. Annemie de Vries)

Dit is een belangrijk boek, omdat de auteur uitgerekend vanwege zijn intellectuele en morele radicaliteit een opening schept voor een echte dialoog, zonder al de halve waarheden en leugens waarin diplomaten op termijn zelf gaan (moeten) geloven.

Lees meer