Filosofie, Recensies

Grensvervaging als redding

Annelies Verbeke

Een Cyborg Manifest

Donna Haraway (vert. Karin Spaink)

Haraway kant zich tegen alle dichotomie├źn, omdat tweedelingen binnen heersende machtsverhoudingen kaderen, waarbij de dominante pool als de norm wordt beschouwd.

Lees meer