Kris Van Heuckelom

Kris Van Heuckelom (1976) is sinds 2006 als docent Poolse taal- en letterkunde verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Voordien was hij als onderzoeker werkzaam aan onder meer de Universiteit van Warschau, de Jagiellonenuniversiteit in Krakau en de University of Chicago. Zijn meest recente boeken zijn Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen (2013, in coredactie met Dieter De Bruyn en Carl De Strycker), Polish Literature in Transformation (2013, in samenwerking met Ursula Phillips en Knut Andreas Grimstadt) en European Cinema after the Wall. Screening East-West Mobility (2014, in coredactie met Leen Engelen).