Lieselot De Taeye

Lieselot De Taeye studeerde Vergelijkende Moderne Letterkunde aan de UGent. Ze bereidt op dit moment een proefschrift voor aan de VUB over de reportages, interviewliteratuur en documentaire experimenten uit de jaren zestig en zeventig. Verder schrijft ze ook over hedendaagse literatuur; haar kritieken verschenen onder andere in Ons erfdeel en nY.