Ruben Vanden Berghe

Ruben Vanden Berghe is als doctoraatstudent verbonden aan de afdeling Nederlandse letterkunde van de Universiteit Gent. Zijn door het FWO gefinancierde onderzoek Netwijdte richt zich op het digitale sublieme en de impact van het internet op kennis in de Nederlandse en Vlaamse roman. Daarvoor heeft hij de masters Literatuurwetenschappen aan de KU Leuven en Vergelijkende Moderne Letterkunde aan de UGent gevolgd, waarbij hij bovendien stage heeft gelopen in het Vlaamse literaire archief het Letterenhuis in Antwerpen.