Essays

De stem van zeeën, planten en dieren. Over klimaatfictie, -wetenschap en -politiek

Barbara Fraipont

In dit essay wil ik enkele recentere, al dan niet Nederlandstalige fictionele teksten verkennen die we vanuit een ecokritisch standpunt ook als klimaatliteratuur zouden kunnen aanduiden.

Lees meer