Recensies, Samenleving

Over ideologische vooringenomenheid

Jan Blommaert

Over politieke correctheid

Gerben Bakker en Gert Jan Geling

“Dit boek illustreert een strijd om hegemonie, de tegenstelling tussen kampen waarin dezelfde vormen van spreken een geheel andere waarde wordt toegekend.”

Lees meer