Cin Windey

Cin Windey (1981) studeerde Germaanse Talen aan de UGent, gevolgd door een master Literatuurwetenschappen aan de KUL. Momenteel werkt ze aan een proefschrift over 'negatieve literaire ruimte' in hedendaags Nederlandstalig proza. Ze is, samen met Ben Van Humbeeck en Valerie Rousseau, co-redacteur van Vechten met de engel. Herschrijven in de Nederlandstalige literatuur, Antwerpen (Garant) 2009. Behalve literatuur kunnen ook architectuur, beeldende kunst, theater, podiumkunsten, film en muziek op haar interesse rekenen.