Daan van den Broek

Daan van den Broek is student Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Binnen project 'Schrijfakademie', dat onder leiding van Micha Hamel en prof. dr. Els Stronks het vak Nederlands creatiever en praktischer beoogt te maken, doet hij als student-assistent onderzoek naar ervaringen en wensen van leerlingen omtrent schrijfonderwijs. Daarnaast werkt hij als boekverkoper voor de Utrechtse Boekhandel Broese. Ten slotte organiseert hij literaire avonden en activiteiten als secretaris van de literaire commissie van SV Awater en als Honoursstudent.