Jesse van Amelsvoort

Jesse van Amelsvoort (1992) was verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, waar hij in november 2021 promoveerde op een proefschrift over Europese minderheidsliteratuur. Van zijn hand verscheen rondom zijn promotie 'Loft en lân. Gesprekken over Tsjêbbe Hettinga'. Momenteel is hij verbonden als docent moderne Europese letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.