Essays, recensie

Fundamenten als ornamenten

Vera Vaessen

De fundamenten

Ramsey Nasr

Een vreemd soort nationalisme bekruipt de auteur, maar slaat al snel om in een afkeer van het polariserende Nederland. Ik betwijfel of Nasr in de huidige omstandigheden nog Dichter des Vaderlands zou willen zijn.

Lees meer