Essaybundel, Recensies

Wortels en zuiverheid

Joris Note

Al die gedaanten van de maan

Bart Vonck

Bart Vonck staat soms wat te onkritisch tegenover Lorca – maar dat is geen schande. Het is wellicht de prijs van het enthousiasme.

Lees meer