Sander Bax

Sander Bax (1977) is als Universitair Docent Literatuurwetenschap en Cultuurgeschiedenis verbonden aan het Departement Taal- en Cultuurstudies van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. In 2007 promoveerde hij op de studie De taak van de schrijver. Het poëticale debat in de Nederlandse literatuur, 1968-1985. Hij schrijft onder meer voor Ons erfdeel, Poëziekrant, yang, nY, Trouw en De Leeswolf over Bernlef, Jeroen Brouwers, Maarten ’t Hart, Mensje van Keulen, Lidy van Marissing en Doeschka Meijsing. Momenteel werkt hij aan een studie over autonomie en engagement in het oeuvre van Harry Mulisch.