Filosofie, Recensies

Een cartografie van vuurhaarden en allianties

Stijn De Cauwer

Het levende laten opvlammen

Baptiste Morizot (vert. Gertrud Maes)

Morizot herformuleert het begrippenkader waarmee we over ecologische kwesties spreken, tot en met elementaire begrippen als ‘natuur’, en stelt denkwijzen voor die starre tegenstellingen overstijgen.

Lees meer