Ger Groot

Ger Groot (1954) is Universitair Hoofddocent ‘filosofische antropologie’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is medewerker voor filosofie en literatuur bij NRC Handelsblad en columnist bij Trouw. Daarnaast levert hij regelmatig bijdragen aan wijsgerige, literaire en culturele tijdschriften, vooral op het gebied van de cultuurfilosofie en het hedendaagse Franse denken.