Samenwerking met het Algemeen Nederlands Verbond (ANV)

13/05/2022

Tussen april 2020 en april 2022 ging De Reactor een samenwerking aan met het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) op het gebied van talentontwikkeling. Het ANV steunde De Reactor in financiële zin om meer kritisch talent te begeleiden in het schrijven van literatuurkritiek.

Het doel van de samenwerking was om ongeveer 16 recensies te publiceren van kritisch talent (het liefst critici onder de 35 jaar die nog niet eerder of zelden voor De Reactor hadden geschreven) dat onder begeleiding van redacteuren van De Reactor werkten aan het ontwikkelen van hun talent op het gebied van literatuurkritiek. Vlaamse critici schreven over boeken door Nederlandse auteurs en andersom. We streefden daarbij diversiteit en inclusie na op het gebied van genres, een mix van Vlamingen en Nederlanders, gender en culturele achtergrond, en we probeerden een balans te vinden tussen de werkverdeling onder redacteurs en de spreiding van de stukken gedurende de twee jaar.

Hieronder is een overzicht te vinden van het resultaat: